Terapia uzależnień

Uzależnienia – gdzie szukać pomocy?

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy leków niszczy nie tylko chorego. Zmiany nastroju, problemy z dostępem do pieniędzy, nerwowość, wybuchy złości, znikanie z domu oraz pogarszające się zdrowie mają także ogromny wpływ na rodzinę, przyjaciół i znajomych osoby zmagającej się z uzależnieniem. Jak sobie z tym poradzić? Gdzie szukać w Olsztynie pomocy? Przede wszystkim należy zgłosić się do psychologa prowadzącego terapię uzależnień. To dzięki regularnym spotkaniom i wsparciu specjalisty pacjent może dokonać w sobie zmian niezbędnych do utrzymania abstynencji.

Dla kogo terapia uzależnień?

pomoc w uzależnieniachTerapia uzależnień, prowadzona m.in. przez gabinety psychologiczne w Olsztynie, jest skierowana do wszystkich osób zmagających się z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych, hazardu, itp. Ma na celu prowadzić do zaprzestania przyjmowania szkodliwych używek lub występowania konkretnych zachowań. Pozwala uświadomić pacjentom skutki ich nałogowego postępowania w różnych sferach życia (rodzinnej, zawodowej, społecznej, itp.), a także wyposażyć w wiedzę oraz umiejętności ułatwiające zachowanie abstynencji od alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych.
Poza terapią uzależnień, fachowa pomoc psychologiczna oraz psychoterapia jest proponowana tym osobom, które znajdują się w sytuacjach występowania w najbliższym otoczeniu problemu uzależnienia bądź agresji i przemocy.

Jak wyglądają zajęcia terapeutyczne?

Przede wszystkim każdy psycholog powinien bazować na wieloletnim doświadczeniu oraz fachowej wiedzy, profesjonalnie i skutecznie lecząc uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz leków. Terapia uzależnień może przebiegać zarówno w formie spotkań indywidualnych, jak i grupowych.