Psycholog dziecięcy

Kiedy szukać pomocy psychologa dziecięcego?

Problemy wychowawcze z dziećmi dotyczą wielu rodziców. Niekiedy powodem jest wstrząs psychiczny, krzywdzenie lub kłopoty w rodzinie, ale czasem dzieci zaczynają mieć problemy bez wyraźnych przyczyn. Trudności dotyczą zarówno małych dzieci, które słabo mówią, dziwnie się zachowują, jak dzieci agresywnych, które mimo reakcji dorosłych postępują tak, jak chcą, są bardzo zazdrosne, nadaktywne lub – wręcz przeciwne – całkiem pozbawione energii. Jeśli dziecko wykazuje trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami bądź jest nieśmiałe czy agresywne, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa dziecięcego w Olsztynie.

Konsultacje u psychologa dziecięcego są zalecane między innymi w przypadku takich problemów jak:

  • trudności wychowawcze,
  • niska samoocena,
  • rozwód rodziców,
  • problemy w relacjach z rówieśnikami,
  • powtarzające się napady histerii,
  • trudności z adaptacją w nowym środowisku szkolnym/przedszkolnym, itp.

Na czym polega pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców?

dzieciPsycholog dziecięcy to specjalista zajmujący się diagnozowaniem problemów i zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także fachowym poradnictwem rodzicielskim. Psycholog dziecięcy zapewnia fachowe wsparcie w przypadku wielu różnorodnych trudności związanych z wychowaniem dzieci, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich rozwoju, a także pomaga znaleźć rozwiązania problemów rodzinnych, uwzględniając przy tym potrzeby wszystkich domowników.
Terapia psychologiczna prowadzona u dzieci i młodzieży ma na celu zmianę niepożądanych zachowań w takie, które będą akceptowalne społecznie, pomagając jednocześnie młodej osobie wypracować konstruktywne metody radzenia sobie z napotykanymi trudnościami.

Jak wyglądają spotkania?

Psycholog na początku rozmawia z rodzicem o dziecku, jego rozwoju, zachowaniu i zwyczajach, a także pyta o relacje w rodzinie. Jego zadaniem jest ocena więzi dziecka z dorosłymi. Dalsze postępowanie jest ściśle uzależnione od specyfiki problemu i indywidualnych oczekiwań rodziców.