Pomoc psychologiczna w Olsztynie

W gabinecie psychologicznym zlokalizowanym w dogodnym miejscu na terenie miasta Olsztyn, oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapię, terapię par i małżeństw, a także fachowe wsparcie dla dzieci i młodzieży zmagających się z różnego rodzaju problemami. Udzielam też porad psychologicznych, zapewniając pomoc w sytuacjach kryzysowych i proponując różnorodne opcje psychoterapeutyczne.
Terapia psychologiczna jest skierowana do wszystkich osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają stany lękowe, zmagają się z depresją czy mają trudności w kontaktach społecznych.

Zakres pomocy psychologicznej

 • zaburzenia psychiczne (schizofrenia, nerwice, zaburzenia osobowości, depresja i inne zaburzenia nastroju)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i inne)
 • współuzależnienie (pomoc bliskim osób uzależnionych)
 • pomoc osobom doświadczającym przemocy
 • pomoc w przeżyciu żałoby
 • pomoc rodzicom dzieci z problemami wychowawczymi
 • pomoc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
 • praca z młodzieżą stwarzającą trudności wychowawcze
 • problemy okresu dojrzewania
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • problemy rodzinne, kryzys w związku
 • niskie poczucie własnej wartości
 • urazy psychiczne
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • terapia małżeńska
 • warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych.

psycholog